STRESS

I dette øjeblik lider ca. 340.000 danskere af stress i alvorlig grad. Desværre kommer mange af dem til at lide under svære symptomer, fordi de ikke tager deres stress alvorligt og ændrer på tingene.

Er stress en sygdom?

Mange omtaler stress som en folkesygdom pga. den store udbredelse, men der er ikke tale om en sygdom i egentlig forstand. Stresstilstanden fremkaldes af psykologiske årsager, som jeg gennemgår herefter. Der er tale om en kombination af mentale og fysiske reaktioner på det, du opfatter som din virkelighed – også selv om din opfattelse ikke nødvendigvis er “korrekt”.

Hvorfor får jeg stress?

Stress skyldes basalt set, at du mødes af større krav og forventninger, end du kan leve op til. Det er væsentligt at notere sig, at:

Det er din egen forestilling om krav og forventninger,
der afgør om du får stress.

Det er reelt set ikke din chef, din partner eller dine livsvikår, der giver dig stress. Du bliver kun stresset, fordi du selv føler, at du ikke lever op til nogle krav og forventninger – enten fra andre eller fra dig selv.

Det betyder endda ikke noget, om du “objektivt set” reelt lever op til kravene/forventningerne. Hvis du ikke selv føler, at du lever op til dem, oplever du også stress. Mange stressramte bliver af andre opfattet som nogle dygtige, punktlige og omhyggelige mennesker, som man kan stole på – men disse mennesker føler selv, at de hele tiden mangler et stykke i at opfylde forvetningerne. Det er denne følelse, der leder til stress.

Hvordan behandles stress?

Langt de fleste kan med nogle forholdsvist enkle ændringer vende tilbage til en velfungerende tilværelse. Du kan via nogle Mentologi ændre din måde at fungere og reagere, og tage kontrollen over dine vilkår i tilværelsen. Der kan inddrages hypnose og kognitiv terapi i behandlingen, afhængig af hvad der fungerer bedst for dig.

Mit tilbud til stressramte omfatter typisk følgende elementer:

  • Copingstrategier til håndtering af akutte stresssymptomer
  • Din erkendelse af, at du selv skaber din stress
  • Bevidsthed om, hvad du selv kan ændre ved situationen
  • Klare mål og planer for, hvordan du i praksis gennemfører ændringer
  • Integrering af mentalt sunde mål, værdier, holdninger og vaner

Det er forskelligt, hvad den enkelte har behov for – og lyst til – at arbejde med. Der er stor forskel på behandlingen, afhængig af om du ønsker coaching, hypnose eller samtaleterapi.

Kontakt mig og lad os tale sammen om mulighederne.

Læs mere

Kontakt mig for behandling mod stress.
Konsultation centralt i Roskilde: