Archives for 

Hypnose

Selvtillid og terapi som styrker din selvtillid

Selvtillid kan defineres til tillid til dig selv, nærmere betegnet dine evner til at håndtere de opgaver, du står over for. Det kan være selvtillid i på sportsbanen, selvtillid på jobbet, selvtillid i parforholdet eller generelt selvtillid i forhold til livet og de udfordringer, det bringer dig.

Hvordan føles det at have lav selvtillid?

Hvis din selvtillid er lav, føler du dig ikke sikker på, at du kan klare dig i forhold til de krav, du møder. Du tvivler på dig selv, du tænker at du sikkert ikke kommer til at klare opgaven, og du forestiller dig på forhånd at du møder nederlag. Alene denne forventning betyder, at du ikke hviler i dig selv og at du ubevidst kan modarbejde dig selv i forsøget på klare opgaverne.

Mennesker med høj selvtillid har en udpræget tendens til at være gladere, lægge mere konstruktiv energi i opgaverne og være mere glade og afslappede, fordi de har positive forventninger til livet og sig selv.

Hvordan styrker mentologisk terapi mig til bedre selvtillid?

Mentologi er en metode, der blandt andet anvendes i psykoterapi. Som terapeutisk metode består den af elementer som:

  • Kognitiv terapi, hvor du arbejder med dine tanker og din indre dialog.
  • Samtaleterapi, hvis du har brug for at læsse af og få luft.
  • Selvcoaching, hvor du arbejder med hjemmeøvelser.
  • Mentalt energiarbejde, hvor jeg arbejder med dit sinds psykofysiske energi.
  • Mentaltræning eller hypnose, hvor du kommer i positiv kontakt med underbevidstheden.

Jeg benytter de elementer, der passer bedst til dig. Der kan være stor forskel på hvordan jeg behandler den enkelte klient, og oplevelsen kan være meget forskellig fra person til person. Mit fokus er dog på at styrke din selvtillid med de redskaber, der fungerer bedst for dig. Efter mange års erfaring ved jeg ofte intuitivt hvordan jeg skal arbejde med det menneske, der sætter sig i stolen hos mig. Mange oplever det som om jeg kan læse deres tanker, hvilket jeg naturligvis ikke kan – det er kun et spørgsmål om erfaring og anvendelse af de rigtige redskaber til netop din person, din situation og din måde at fungere på.

Terapien kombinerer bevidste og ubevidste elementer, også selv om du fravælger hypnose, hvilket jeg har fuld respekt for. Du vil opleve, at du ikke skal tænke så analytisk, som du måske har prøvet i andre terapiformer. Det er en anden type oplevelse, hvor du dels bruger dine bevidste tanker, men dels også mærker at hjernen nærmest begynder at summe lidt, mens jeg samtidig arbejder med din underbevidsthed.

Selvtillid kan trænes, og jeg kan hjælpe dig med at opnå gode og hurtige resultater. Langt de fleste mærker allerede efter de første få gange, hvordan de oplever større selvtillid. Jo mere specifik opgaven er og jo mindre problemet er, des hurtigere er du naturligvis færdig med behandlingen. Hvis du lider af generaliseret lav selvtillid, skal vi måske grave dybere og bygge dig op fra bunden. Men selv i dette tilfælde sørger jeg for, at du efter ganske få behandlinger mærker resultater, så du ved at vi er på rette spor sammen.

Du kan altid kontakte mig og høre mere om hvordan behandlingen foregår. Hvis jeg må stille dig nogle spørgsmål i telefonen, kan jeg meget hurtigt give dig en mere præcis indikation af hvad der skal til og hvor hurtigt du kan forvente resultater.

Kontakt mig for terapi mod lav selvtillid.
Konsultation i Lejre/Osted (ml. Roskilde og Ringsted) [Kontakt] | [Tidsbestilling online]

Læs mere

Terapi mod fødselsdepression

Omkring 6 procent af alle nybagte mødre  i Danmark oplever en fødselsdepression. Symptomerne er de samme som ved øvrig depression, altså eksempelvis tristehed, søvnbesvær, manglende tro på fremtiden, svigtende selvtillid og appetitløshed. Naturligt nok har den nybagte mor mange tanker omkring sit barn, sit forældreskab og sin manglende evne til at elske og føle noget […] Læs mere →

Terapi bedre end medicin mod depression

Depression er et stort problem blandt danske mænd og kvinder. Faktisk er dobbelt så mange kvinder som mænd diagnosticeret. Jeg skriver bevidst “diagnosticeret”, fordi man mener, at kvinder simpelthen bare er bedre til at være opmærksomme på symptomer på stress. Generelt er kvinder bedre til at mærke deres følelser og opsøge psykoterapi for at behandle […] Læs mere →

Hypnose på TV2: Jeg hypnotiserer Ole Henriksen i “Jeg vil være Ole Henriksen” på TV2 d. 18/11-2014

Den 18/11-2014 kl. 20:00 er Ole Henriksen hovedperson i programmet Jeg vil være Ole Henriksen på TV2. I programmet vil Ole Juncker lære, hvordan Ole Henriksen gebærder sig rent mentalt for at være så livsglad og lykkelig, som han er. Ole Juncker inviterer derfor Ole Henriksen til en række undersøgelser, bl.a. på Rigshospitalet i København […] Læs mere →

Depression: Drop kognitiv terapi!

Hver femte dansker oplever én eller flere gange i livet depression. Rådet fra det etablerede system er i mange tilfælde at gå i kognitiv terapi. Desværre går mange deprimerede mennesker hos en kognitiv terapeut i form af en psykolog, læge eller samtaleorienteret psykiater. Dette er helt eller delvist dækket af sundhedsforsikringen og lokker derfor mange […] Læs mere →