Mentologi

Det menneskelige sind er komplekst. Hjernen er os oftest til stor hjælp og lægger vores oplevelser på de rigtige hylder i underbevidstheden, men nogle gange går det galt og vi oplever stress, angst, lav selvtillid, sceneskræk, utilstrækkelighed eller hvad vi nu måtte kalde det. Traditionelt går man i et langt og kostbart terapeutisk forløb for at “bearbejde” sine følelsesmæssige ubalancer, men i dag findes der langt mere effektive metoder til at opnå følelsesmæssig frihed, mental fleksibilitet og en autentisk følelse af at leve livet godt og rigtigt.

Mentologi er kort fortalt en moderne metode, der anvendes i korttidsterapi, hypnose og coaching samt personlig udvikling.

Mentologi handler om, hvordan vi oplever verden baseret på vores subjektive oplevelser og indre dialog. Vores hjerne lærer på et tidligt tidspunkt i livet at “kode” vores oplevelser på forskellige måder, afhængig af om vores oplevelse er glad, trist, lettet, skræmt, morsom e.a. Denne “kodning” er ikke altid hensigtsmæssig, hvilket kan skabe uheldige måder at opfatte verden og andre mennesker på. Dette kan medføre negative følelser, vrede, tristhed, jalousi, fobier eller andre følelsesmæssige ubalancer.

Med Mentologi kan vi med forholdsvist simple mentale redskaber ændre denne kodning af vores subjektive oplevelse af verden. Det betyder, at du kan ændre en skræmmende tanke til en tanke, som giver dig mod, energi og styrke. Det kræver blot, at du kender din hjernes kodningssystem, hvilket mentologisk behandling kan hjælpe dig med. Behandleren kan med nogle enkle og stærke metoder hjælpe din hjerne med at vikle sig ud af de forvrængede verdensopfattelser, så du igen kan være dig selv og leve livet med balance og positiv energi.

En personlig behandling med Mentologi opleves som en blanding af coaching og psykoterapi indhyllet i en atmosfære, hvor du skiftevis oplever forvirring (når dine begrænsende mentale billeder ødelægges) og stærke positive følelser af glæde, lettelse, optimisme og selvtillid (når nye styrkende mentale billeder opbygges).

Anvendelser af Mentologi

Mentologi bruges efterhånden inden for en lang række områder:

  • Terapi
  • Coaching
  • Salg
  • Kommunikation
  • Præsentation
  • Psykologi
  • Ledelse
  • Teambuilding
  • Og meget andet …

Mentologi er stærkt, fordi det er meget fleksibelt. Metoden er enkel, men rækker dybt i menneskers ubevidste sind.

Læs mere