Livskvalitet med coaching

0 Comments

Når jeg arbejder med livskvalitet, er det min opgave som coach at hjælpe dig til at opnå det, som:

  • Reducerer stress
  • Øger motivation
  • Styrker velværet
  • Giver dig stærkere kommunikation
  • Tydeliggør den større mening med dit liv

Den klassiske coach arbejder med nogle direkte spørgeteknikker. Svarene giver dine bevidste – ofte “overtænkte” – svar på, hvor den rationelle del af dig tror, at det er godt for dig at være.

Dette har sin fulde berettigelse og hører bestemt hjemme i et coaching-forløb. Men det er langt mere interessant at arbejde med din underbevidsthed og de svar, som du ikke selv er klar over, at du udsender.

Underbevidstheden er nøglen

Dit ubevidste sind rummer nemlig mange gange flere tanker og følelser, end du nogensinde kan fortælle om. Vores kommunikation er fyldt med ubevidste signaler, som ledsager de ting, vi siger. Gennem årene har jeg indset værdien af at kommunikere mere med dit ubevidste sind under en coachingsession, fordi dette bringer dig i kontakt med dine virkelige værdier i livet. Dette er kernen i Mentologi.

Ofte tænker klienter, at de vil blive lykkelige af at tjene flere penge, bo i et flottere hus eller få et mere interessant job. Derfor vil de klassiske “coaching-spørgsmål” ofte give svar i denne retning. Og når man spørger dybere ind, vil “løsningen” ofte være at tage flere kurser, arbejder hårdere, skrive flere ansøgninger osv. Denne tankegang giver mening for det bevidste sind.

Men gennem årene – og særligt efter at jeg begyndte at arbejde med hypnose og mentaltræning – er jeg blevet opmærksom på alle de nødråb, personens underbevidsthed ofte udsender, når klienten taler om disse ting. Disse tegn er nøglen for coachen til at forstå, hvor de virkelige værdier ligger gemt – og hvor det er værdifuldt at spørge yderligere ind.

Derfor fungerer de færreste “bare gør sådan og sådan for at opnå livskvalitet”-formler særlig godt. De er som regel baseret på statistik om, hvad der overordnet set fungerer for en større gruppe af befolkningen. Når du sidder over for mig, opstår der et rum af ren tilstedeværelse, hvor du mærker dine dybeste indre behov på en anden måde, end vores hverdagsbevidsthed giver mulighed for. Derfor opdager du som regel, at du faktisk har brug for noget helt andet, end du troede, for at opnå kvalitet i tilværelsen.

Du kan finde inspiration i webshoppen, hvor du med mine coachingprodukter på MP3/CD lærer at starte denne personlige rejse i dit eget sind.De inkluderer alle sammen en gratis mentaltræning. Hvis du har lyst til at arbejde helt i dybden med disse ting, anbefaler jeg at du kommer ind til en personlig session, hvor alt dette vil give mening på et dybere plan.

Valget er dit. Det er dit liv.

Læs mere

Kontakt mig for coaching for livskvalitet.
Konsultation i Roskilde kun 30 min. fra København.
[Kontakt] | [Tidsbestilling online]:

Categories: