Trivselscoaching med positiv psykologi

0 Comments

Trivselscoaching med positiv psykologi er en metode til at overkomme forskellige psykiske lidelser, for eksempel:

  • Depression: Hvis du er deprimeret, oplever du flere af symptomerne tristhed, modløshed, pessimisme, søvnløshed eller tab af appetit i en periode på mindst to uger. Depression rammer mennesker i alle samfundslag og alle aldre. Både kvinder og mænd kan blive ramt, men kvinder oplever oftere depression end mænd. Depression inddeles i forskellige grader.
  • Pessimisme: En pessimist har tanker om fiasko, om negative reaktioner fra andre mennesker, om helbredsmæssige skader eller skavanker, om at en indsats sikkert ikke er umagen værd, eller om at tingene sikkert går galt. Det behøver ikke at være så ekstremt, men manglende tro og håb for fremtiden er et symptom på ubalance og betyder ofte mindre succes med sine forehavender og en lang række helbredsmæssige konsekvenser, idet pessimisme har negativ indvirkning på kroppen.
  • Manglende selvtillid: Hvis du mangler selvtillid, tror du ikke på dine egne evner, dine muligheder i livet eller din evne til at skabe gode resultater. Lav selvtillid kan opleves på ét eller flere områder i livet, mens du ikke oplever det på andre områder.
  • Stress: Når du har stress, har du ikke bare en “følelse af at have travlt”, men har mistet overblikket og følelsen af kontrol over dit liv eller dine arbejdsopgaver. Hvis du har stress, oplever du måske søvnløshed, appetitløshed, manglende overblik, hjertebanken, svedeanfald, rysten på hænderne eller vanskelighed ved at koncentrere dig eller huske ting.

Dette er blot eksempler. Trivselscoaching med positiv psykologi har positiv effekt på en række andre lidelser. Coaching med positiv psykologi indbefatter en række øvelser, som du skal udføre mellem coachingsessionerne. Øvelserne har positivt fokus og har ikke noget at gøre med de negative tanker, følelser eller symptomer du oplever, men træner dig i at tænke og handle positivt i livet og på jobbet.

De positivt orienterede øvelser fungerer ved at træne din hjerne til at opleve positive tanker og følelser. Hjernen bliver snart bedre og bedre til at opleve positive tanker og følelser, hvorved hjernen lettere overvinder de negative symptomer. Desuden lærer du din hjerne at følge positive mønstre, hvorved det bliver lettere for dig at tænke og handle positivt.

Positiv psykologi-øvelserne indgår i Mentologi og kan danne udgangspunkt for trivselscoaching eller coaching i det hele taget. Øvelserne er blevet afprøvet videnskabeligt og har dokumenteret effekt.

Læs mere

Kontakt mig for trivselscoaching med positiv psykologi.
Konsultation i Roskilde kun 30 min. fra København.
[Kontakt] | [Tidsbestilling online]:

Categories: