Hypnose mod HSP

0 Comments

En HSP (Highly Sensitive Person) er særligt sensitiv over for sine omgivelser og sine egne følelsesmæssige forandringer og øvrige signaler fra kroppen, og en HSP føler sig ofte “forekert”, “udenforstående” og “uaccepteret”, fordi hun fungerer anderledes end hovedparten af mennesker i et moderne opnåelsessamfund som vores. Læs mere om HSP via linket nedenfor.

Hvad kan man gøre mod HSP?

Forskerne inden for HSP, herunder Elaine Aron (psykoterapeut og p.hd.), mener, at behandlingen af HSP’ere udelukkende bør handle om håndteringsstrategier, dvs. at klienten skal acceptere sig selv om HSP og dernæst lære nogle teknikker til at klare sig fornuftigt i hverdagen på trods af lidelsen. Grundsynspunktet er, at HSP er medfødt og dybt integreret i nervesystemet, og at det ikke kan ændres.

Jeg har stor respekt for – og personlig glæde af – Elaine Arons forskningsarbejde med HSP. Jeg har lært meget af hendes arbejde og er taknemmelig over, at hun har givet verden et begreb, som hjælper millioner af HSP’er på kloden med at forstå sig selv på et dybere plan.

Til gengæld mener jeg, at sindets indlæringer – selv på de allerdybeste niveauer – kan ændres, herunder også HSP. Det kan i visse tilfælde lade sig gøre at bruge hypnose som middel til at hjælpe lave mennesker med at blive ganske betragteligt højere – endnu et fænomen, der ellers er dybt indlejret i nervesystemet.

HSP kan ændres med Mentologi-hypnose

Mine personlige erfaringer omfatter klienter, der har opsøgt mig for at lære “håndteringsstrategierne”. Jeg har i – næsten – alle tilfælde foreslået, at vi i stedet arbejder med sindets behov for at fastholde HSP som en måde at være tilstede i verden. Det har efter en håndfuld sessions vist sig, at det særligt sensitive mennesker er begyndt at opbygge eksempelvis et socialt skjold, der beskytter dem fra generende støj, aggressive ord og tonefald i sociale sammenhænge. Jeg hjælper klienten til at sammensætte dette skjold ud fra de grundlæggede mekanismer i personligheden, som har de egenskaber, der er hensigtsmæssige for hende. Det betyder, at hun til sin næste julefrokost i firmaet ikke længere er den usynlige mus på bænken langt bagvæggen, men så småt begynder at finde dansepartnere og danse, og gøre det med en følelse af at være på ukendt land, men alligevel tryg i sig selv, bevidst om at de fulde omkringståendes bemærkninger ikke er personlige og ikke længere rører hende – og hendes nye overskud gør, at hun ser sin dansepartners nervøse øjne og (i stedet for tidiligere, hvor hun ubevidst ville konkludere, at han ikke var interesseret i hende) med et mere roligt og tillidsfuldt sind ser ham mere roligt og åbent i øjnene – og faktisk ser, at det er hans usikkerhed på sig selv, der får ham til at bryde øjenkontakten.

Der er andre eksempler, som viser, at HSP’en ved at ændre sin HSP dybt i sjælen begynder at ændre adfærd, som fører til forståelse over for andre menneskers kropssprog og andre fortolkningner af, hvad de kan betyde. Det er det bedste aspekt af HSP-behandlingen i min praksis med især hypnose og Mentologi, samtaleterapi og psykoterapi.

Få åbnet din HSP

Behandlingen er meget individuel, Hvis du lider af HSP, er du hjertens velkommen til at skrive eller ringe til mig (find Kontaktsiden i menuen). Vi starter med en stille og rolig konversation om din situation og de behandlingsformer, jeg tilbyder – og du er selvfølgelig helt fri til at fortsætte eller ikke fortsætte efter eget ønske bagefter.

Herefter kan jeg tilbyde dig en konkret behandlingsplan med hypnose og Mentologi. Sammen sætter vi de mål, der vil gøre behandlingen til en succes.

Læs mere

Kontakt mig for hypnose mod HSP.
Konsultation i Roskilde kun 30 min. fra København.
[Kontakt] | [Tidsbestilling online]:

Categories: