Hvorfor er Mentologi-coaching bedre?

0 Comments

De fleste har hørt om coaching, men de færreste er egentlig klar over, hvad coaching er – eller hvordan Mentologi gør coachingen endnu bedre.

Hvad er coaching?

Coaching – i sin rene form – handler om at hjælpe en person eller organisation til afklaring omkring:

  • Ambitiøse mål
  • Bæredygtige planer
  • Positive ressourcer

Coachen hjælper dig til at skabe fokus, motivation og handlekraft i forhold til at opnå dine mål og skabe det liv eller den karriere, du ønsker.

Læs mere om coaching.

Hvad er Mentologi?

Mentologi er en metode til at:

  • Skabe positiv kommunikation
  • Bruge hjernen hensigtsmæssigt
  • Tænke positivt
  • Udvikle mål, planer og positiv motivation
  • Være afklaret med dig selv og dine handlinger

Og meget mere. Læs mere om Mentologi.

Hvad er så coaching med Mentologi?

Kombinationen af Mentologi og coaching er oplagt. Det er egentlig den samme tankegang, der har dannet grobund for både Mentologi og coaching: Det at tænke i muligheder frem for problemer, ressourcer frem for begrænsninger, positivt frem for frygtsomt eller defensivt.

Mentologi-baseret coaching tilføjer nogle vigtige elementer, som ikke findes i klassisk coaching:

Mentologi indeholder et utal af mentale teknikker,
som skaber positive ressourcer.

Mentologi-coaching er derfor coaching med turbo på. Når jeg coacher, tilbyder jeg altid Mentologi-teknikker som en naturlig opfølgning på spørgeteknik og målsætning. Mentologi-teknikkerne skaber stærkere motivation, skarpere fokus og mere naturlig glæde i måden at nå målene på. Mennesker fungerer simpelthen mere effektivt, når de motiveres på en sjov og naturlig måde.

Læs mere

Kontakt mig for coaching med Mentologi.
Konsultation i Roskilde kun 30 min. fra København.
[Kontakt] | [Tidsbestilling online]:

Categories: