Kickstart teamet med succescoaching

0 Comments

Når din afdeling har brug for ny energi, kan du med fordel bringe en erfaren succescoach ind i billedet.

En kærlig og fokuseret kickstart

Erfaringsmæssigt er det virkningsfuldt at blande elementerne fra den klassiske coaching med en varm og empatisk tilstedeværelse fra facilitatorens side. Omdrejningspunktet kan eksempelvis være:

  • Redefinering af vision og mission
  • Opstilling af fælles mål og succeskriterier
  • Vi sprænger GRÆNSER!
  • Tillidsvækkende kommunikation internt og eksternt
  • Fælles identitet som forretningsmæssig enhed

Typisk arbejder vi med en blanding af mange forskellige elementer. Formlen skræddersys efter jeres organisations behov. Der arbejdes med et overordnet tema, der udgør grundtonen i hele kickstart-arrangementet.

Mentalitet og mennesker

Vores udgangspunkt er fagligt og forretningsmæssigt, men er altid rodfæstet i de mennesker, der udgør organisationen. Her er Mentologi det stærkeste redskab. Det er medarbejdernes grundlæggende mentalitet, der sætter rammerne for fremdriften i de forretningsmæssige resultater. Derfor handler arbejdet i bund og grund om at arbejde med mentale ressourcer, styrker og fokuspunkter.

Læs mere

Kontakt mig for facilitering af et kickstartseminar med nerve!

Konsultation i Roskilde kun 30 min. fra København.
[Kontakt] | [Tidsbestilling online]:

Categories: