Sorg og skilsmisse

0 Comments

En skilsmisse medfører en lang række følelsesmæssige problemer. Sorg er et af dem:

Sorgen rammer bredt under skilsmissen

  • Sorg ifm. skilsmissen
  • Sorg ifm. tab af dit forhold
  • Sorg ifm. “deleordninger” om børnene
  • Sorg ifm. tab af jeres fælles liv og bolig
  • Sorg ifm. tab af “fælles” venner, som falder fra

Sorgen dukker op over det hele i løbet af den proces, en skilsmisse er.

Hvordan håndterer jeg sorg under skilsmissen?

Sorg er en dyb og essentiel følelse i mennesket, og den medfører i sig selv tab af energi. Dette gør det ekstra svært at overkomme sorgen på egen hånd.

Heldigvis kan de rette terapeutiske indgreb hjælpe dig stærkt videre. Der er masser af skilsmisser i det moderne samfund, og jeg har stor erfaring i at hjælpe mennesker videre gennem sorgen og de mange andre processer, der presser på under en skilsmisse.

Du er i gode hænder med den rette behandling under fuld tavshedspligt.

Læs mere

Kontakt mig for terapi mod sorg under skilsmisse.

Konsultation i Roskilde kun 30 min. fra København.
[Kontakt] | [Tidsbestilling online]:

Categories: