Terapi for unge?

0 Comments

“Skal jeg sende min teenager til terapi hos dig, eller er det forkert at tænke sådan?”

Svar

Alle har brug for harmoni i følelserne, for at føle sig elskede og værdsat og for at kunne håndtere livets udfordringer på en stærk og fornuftig måde. Som unge kan vi være særligt sårbare, fordi vi stadig ikke rigtig har fundet os selv, og der bliver trukket hårdt i os fra alle sider.

At finde sig selv – og sin beslutningsevne

Det at “finde sig selv” er en krævende proces, og nogen opgiver undervejs og kommer aldrig rigtig i mål. Hvis man allerede i teenageårene erkender et behov for at blive hjulpet ind på rette spor, vil det kun være gavnligt for personens måde at blive voksen på. Men jeg vil også betone følgende:

Det er lige så vigtigt, at den unge træner sin evne til at klare sig på egen hånd, uden at skulle have en støtteterapeut med sig til at træffe beslutninger for sig!

Når jeg arbejder med unge i terapi, fokuserer jeg i særlig høj grad på at give personen evnen til at føle sit hjerte og træffe beslutninger ud fra sine egne værdier. En stor del af opgaven kan være at udforske disse værdier – og dermed finde ind til sig selv.

Mentologi er særligt velegnet til unge

Terapi er mange ting, og terapeuter har vidt forskellige holdninger til det at arbejde med unge i terapi. Jeg finder terapi baseret på Mentologi særligt velegnet til unge, fordi Mentologi arbejder ud fra en åben og individuel terapeutisk vinkel, hvor der samtidig arbejdes med afprøvede teknikker, som har vist sig effektive i praksis. Mentologi-terapeuten giver ikke de “rigtige” svar – tværtimod trænes den unge til at finde svar i sig selv, også uden for terapilokalet. Det er en uvurderlig evne, som mange voksne ønsker, at de selv havde fundet tidligere. Omvendt er Mentologi heller ikke “fri associering”, hvor man kan gå i terapi mange gange, uden at der rigtig sker noget. Der arbejdes mentalhygiejnisk, så der skabes effektive resultater for hver session.

Så nej, det er ikke “forkert” at sende sin teenager i terapi. Det kan være særdeles gavnligt og behøver bestemt ikke at strække sig over et længere forløb.

Kontakt mig og hør nærmere om mulighederne.

Læs mere

Kontakt mig for blid terapi til unge.

Konsultation i Roskilde kun 30 min. fra København.
[Kontakt] | [Tidsbestilling online]:

Categories: