SELVVÆRD

Følelsen af selvværd er en vigtig del af en sund og harmonisk selvopfattelse. Dit selvværd har at gøre med din måde at hvile i dig selv og være til stede i verden på.

Forskellen på selvværd og selvtillid

Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem selvværd og selvtillid.

Selvtillid er følelsen af tillid til dine egne evner, til hvad du har opnået i form af jobtitler, uddannelse, en checket bolig osv.

Selvværd er følelsen af have et værdifuldt indre i form af hvem du er, når du ikke medregner de ydre ting. Selvværdsfølelsen hænger sammen med din indre følelse af værdi inderst inde.

Mange mennesker forveksler selvværd og selvtillid. Det er godt at have selvtillid, men dit inderste velbefindende kan ikke overstige din følelse af selvværd i de kontekster, du indgår i. Selvværdsfølelsen er i princippet uafhængig af, hvilke mennesker du er sammen med og hvilke aktiviteter du indgår i, men i praksis kan det være hensigtsmæssigt at arbejde med selvværd i forskellige sociale sammenhænge.

Hvordan oplever jeg lavt selvværd?

Hvis du lider af lavt selvværd, vil du typisk opleve flere af disse ting:

  • Du føler dig ikke OK sammen med andre mennesker.
  • Du føler dig ikke tryg, når du ikke kan gemme dig bag en flot titel.
  • Du har det ikke godt, hvis andre har en højere uddannelse end dig.
  • Du søger jævnligt bekræftelse og anerkendelse fra andre.
  • Du er følsom over for personlige drillerier og antydninger.

Det er ikke særlig behageligt at lide af lavt selvværd. Du vil ofte føle dig som en lille og ubetydelig brik i det sociale spil med andre. Måske bruger du din fysiske størrelse, høj stemmeføring eller andre ydre virkemidler for at hævde dig. Inderst inde har du det sikkert ikke godt med din dominerende adfærd, men du bliver alligevel ved, fordi følelsen af ikke at blive set og hørt føles endnu værre for dig.

Hvorfor har jeg lavt selvværd?

Lavt selvværd kan skyldes manglende kærlighed, omsorg, bekræftelse og opmuntring i din måde at møde livet på i dine tidlige år. Selvværd udvikles i et varmt og kærligt samspil med forældrene. Hvis du er blevet bekræftet i at være okay, uanset om du nåede “de rigtige resultater” (lære at gå, tale og cykle osv.), har du haft større muligheder for at udvikle en positiv selvværdsfølelse.

Men hvad nu, hvis voksede op under helt andre vilkår?

Hvordan styrker jeg mit selvværd?

Selv om du ikke har været så heldig at få lov til at udvikle et højt selvværd som en del af din opvækst, kan du gøre meget for at styrke dit selvværd alligevel. Mange er nødt til først i voksenlivet at arbejde på at skabe et højere selvværd, fordi de ikke har fået det opbygget i barndommen.

Jeg arbejder med de dybere sider af personligheds- og følelseslivet, hvor din selvværdsfølelse findes. Jeg tilbyder et forløb, hvor du lærer at opbygge et autentisk selvværd baseret på den person, du faktisk er.

Hvordan er livet med højt selvværd?

Forløbet lærer dig at finde sand værdi i dig selv som menneske, hvilket øger din livskvalitet dramatisk. Du begynder at føle dig rolig og tillidsfuld i situationer, du tidligere fandt krævende eller truende. Som regel er der tale om sociale situationer, hvor du oplever en nyfunden evne til at hvile i dig selv på en måde, der udstråler en dyb følelse af tro på dig selv og accept over for dig selv, som dine omgivelser intuitivt mærker.

  

Læs mere

Kontakt mig for styrkelse af dit selvværd. Konsultation centralt i Roskilde: