STRESS

Lige nu lider ca. 340.000 danskere af stress i alvorlig grad. Stress udvikler sig og forsvinder sjældent af sig selv.

Derfor er det afgørende, at du er opmærksom på dine symptomer, så du kan ændre udviklingen til det positive.

Heldigvis er der meget, du kan gøre.

Er stress en sygdom?

Mange omtaler stress som en folkesygdom pga. den store udbredelse, men der er ikke tale om en sygdom i egentlig forstand.

Stresstilstanden fremkaldes af psykologiske årsager, som jeg gennemgår herefter. Der er tale om en kombination af mentale og fysiske reaktioner på det, du opfatter som din virkelighed – også selv om din opfattelse ikke nødvendigvis er “korrekt” objektivt set.

Selv om stress ikke i sig selv er en sygdom, skaber en længerevarende stresstilstand temmelig mange fysiske og psykiske følgesygdomme.

Eksempler er:

 • Depression
 • Angst
 • Hjerte/karsygdomme
 • Hovedpine
 • Mavepine
 • Kuldskærhed
 • Nervøsitet
 • Manglende koncentrationsevne
 • Søvnproblemer

Der er altså al mulig grund til at tage stress alvorligt, og jo tidligere du får hjælp, des bedre er chancerne for hurtig helbredelse og for at undgå følgesygdomme.

Hvad er symptomerne på stress?

Symptomerne på stress kan komme snigende, så det er vigtigt at være opmærksom på dem i tide.

Generelt siger man, at symptomerne skal have været i mindst 14 dage.

Vær i øvrigt opmærksom på, at mange af symptomerne går igen ved andre lidelser som fx depression eller angst.

Typiske symptomer er:

 • Følelse af overvældethed
 • Koncentrationsbesvær
 • Ondt i hovedet eller maven
 • Kvalme
 • Summen i ørerne
 • Træthed
 • Søvnbesvær pga. spekulationer
 • Uro i kroppen
 • Rysten på hænderne

Der er stort sammenfald med listen over følgesygdomme ovenfor.

Hvorfor får jeg stress?

Det er vigtigt at forstå, at stress ikke er en udefrakommende tilstand, der rammer dig. Den opstår inde i dig selv som en reaktion på din oplevelse af din situation i livet.

Stress skyldes grundlæggende, at du mødes af større krav og forventninger, end du kan leve op til. Det er vigtigt at notere sig, at:

Det er din egen forestilling om krav og forventninger,
der afgør, om du får stress.

Det er reelt set ikke din chef, din partner eller dine livsvikår, der giver dig stress. Du bliver kun stresset, fordi du selv føler, at du ikke lever op til nogle krav og forventninger – enten fra andre eller fra dig selv.

Det betyder endda ikke noget, om du “objektivt set” reelt lever op til kravene/forventningerne. Hvis du ikke selv føler, at du lever op til dem, oplever du også stress.

Mange stressramte bliver af andre opfattet som nogle dygtige, punktlige og omhyggelige mennesker, som man kan stole på – men disse mennesker føler selv, at de hele tiden mangler et stykke i at opfylde forvetningerne. Det er ofte “12-tals-pigerne” (af begge køn og i alle aldre).

Det er denne følelse, der leder til stress.

Den gode nyhed er, at fordi stress opstår ud af din subjektive oplevelse – ja, så kan du ændre din subjektive oplevelse og dermed komme ud af din stress.

Hvordan behandles stress?

Ofte kan du med nogle forholdsvist enkle ændringer vende tilbage til en velfungerende tilværelse. Du kan ændre din måde at fungere og reagere på og dermed tage kontrollen over dine vilkår i tilværelsen tilbage.

Mit tilbud er korttidsterapi baseret på dine personlige ressourcer og styrker samt strategier til at undgå stress og skabe eksempelvis ro eller energi i stedet, afhængig af hvad der er passende for dig.

Læs mere om Mentologi-metoden.

Jeg kan inddrage hypnose og kognitiv terapi eller metakognitiv terapi i behandlingen, afhængig af hvad der fungerer bedst for dig.

Det er forskelligt, hvad den enkelte har behov for – og lyst til – at arbejde med. Der er stor forskel på behandlingen, afhængig af om du ønsker coaching, hypnose eller psykoterapi. Min terapiform er ikke så “snakkende”, men baserer sig på korttidsterapi og visualiseringer.

Kontakt mig og lad os tale sammen om mulighederne.

Læs mere

Kontakt mig for behandling af stress.
Konsultation centralt i Roskilde: