LEDERCOACHING

Ledercoaching benyttes meget i erhvervslivet på alle niveauer. Coaching af ledere fører til større effektivitet og bedre resultater på bundlinien.

Hvad er ledercoaching?

Ledercoaching er mere end blot coaching af lederen. Jeg har især fokus på:

  • Lederens tilstand
  • Lederens kommunikation
  • Lederens selvorganisering
  • Lederens rolle i organisationen
  • Lederens karriere og ambitioner

Der er store forskelle i forhold til organisationsudvikling, som omfatter hele organisationens administative, tekniske og strukturelle delsystemer. Ledercoaching er orienteret omkring lederen, hans placering i organisationen og hans måde at fungere på ift. til andre i organisationen.

Hvad omfatter ledercoaching?

Jeg ser på hele det organisatoriske samspil, lederen er en del af.

Ledercoaching kan omfatte emner som:

  • Sparring ift. mål og planer
  • Personlig gennemslagskraft
  • Optimal kommunikation
  • Styrkelse af organisatorisk position

Jeg fokuserer på at give lederen balance og styrke på alle fronter i forhold til sin organisatoriske placering.

Dine ledelsesmæssige opgaver står og falder med din personlige balance, din ledelsesmæssige tyngde i organisationen og det drive, hvormed du skaber konsensus omkring din afdelings mål.

En essentiel del af din succes som leder er naturligvis dine medarbejderes effektivitet og trivsel. Dine medarbejdere er ikke mere effektive, end din måde at lede dem på. Når dine medarbejdere trives og føler et fælles ansvar omkring jeres ål sammen med dig, vil dine ledelsesmæssige strategier være afgørende for din succes.

Ledelsesmæssige strategier omfatter personlig ledelse af dine medarbejdere, strategi og struktur i din afdeling samt afdelingens samspil med den øvrige organisation.

Mentologi og ledercoaching

Jeg bruger Mentologi som coachingværktøj, fordi Mentologi er en særdeles effektiv coachingmetode. Særligt i forhold til coaching af ledere er Mentologi effektiv, fordi den fokuserer på at skabe optimale tilstande for at opnå optimale resultater.

Læs mere

Kontakt din Mentologi-coach for ledelsescoaching.
Praksis centralt i Roskilde.