REGRESSION

Regression er en metode til at bringe dig i kontakt med erindringer, som stammer fra tidligere i dit liv eller fra dine tidligere liv. Jeg kan benytte regression under hypnose, hvis dit problem skyldes en fortidig følelsesmæssig binding.

Regression til tidligere i dit liv

Når jeg hjælper dig til at regridere til tidligere i dit liv (også kaldet aldersregression), vender din underbevidsthed tilbage til det tidspunkt, hvor dit problem oprindeligt opstod. Selv om dit bevidste sind forlængst kan have glemt eller fortrængt hændelsen, husker din underbevidsthed hændelsen for altid. Det er derfor muligt at opløse den følelsesmæssige binding i din tidlige bevidsthed. Derfor oplever du en stærk følelsesmæssig forløsning.

Regression til dine tidligere liv

Jeg kan også hjælpe dig til at regridere til et tidligere liv. Mange af vores ubalancer stammer oprindeligt fra genetisk og energimæssigt nedarvede erindringer, som underbevidstheden ikke har sluppet i et tidligere liv. Når du oplever et problem i dit nuværende liv, kan problemet skyldes en uhensigtsmæssig indlæring i et tidligere liv, som ikke er blevet aflært. Ved at hjælpe dig tilbage til dette tidligere liv kan jeg hjælpe dig til at skabe en endnu dybere forløsning, som ikke nødvendigvis giver mening for dit bevidste sind. Alligevel opnår du under regressionen en dyb følelse af harmoni og afklarethed, som stammer fra en energimæssig forløsning i dit sjælelige materiale.

Regression under hypnose

Regression er meget effektiv under hypnose, som giver dig en dyb og nærværende oplevelse af regressionen.

Prøv selv regression

Jeg tilbyder regression og aldersregression under hypnose. Måske har du lyst til at regridere tilbage til det tidspunkt, hvor du selv fik nogle ubevidst indlæringer, som du ikke længere har bevidst kontakt til. Det kan være en meget stærk måde at komme videre i sit liv på.

Kontakt mig og for regression under hypnose.
Klinik centralt i Roskilde.