Mentologi

Mentologi er en praktisk metode til at hjælpe sindet til optimal funktion. Udgangspunktet kan skitseres som en model med elementerne ressourcer, styrker, strategi og intention:

Modellens fire grundlæggende elementer sikrer optimal udvikling.

1. RESSOURCER

Ressourcer er enhver form for følelse, tanke eller tilstand, som bringer dig i en bedre situation. På få minutter kan jeg guide dig til en stærk følelsesmæssig tilstand, som gør dig bedre i stand til at overvinde problemet og nærme dig dit nål.

Ressourcer kan skabes og styrkes hurtigt, men også forsvinde hurtigt igen. For at gøre ressourcerne brugbare for dig i livet giver jeg dig et værktøj til at genskabe ressourcerne, når du har brug for dem.

Sessionen fungerer bedre og hurtigere, når vi arbejder med dine ressourcer frem for en masse tanker og analyser om problemet. Sådan er det bare.

2. STYRKER

Styrker er mit begreb for de dybere strukturer i din personlighed og måden at bruge dem positivt på. Disse er langt mere permanente end ressourcer, omend styrker og personprofiler også ændrer sig over tid og kan ændres behandlingsmæssigt.

Alle “træk” i din personlighed er positive. Måske er du af natur indadvendt og synes ikke at dette på nogen måde er en fordel for dig, men ved at forstå naturen i dette træk og anvende det konstruktivt, kan du skabe mange positive forandringer i dit liv.

Derfor hjælper jeg dig til at forstå din personlighed – og især hvordan du kan hvile i dig selv og nå dit mål på din egen måde frem for at spille skuespil for at leve op til nogle kulturelt accepterede roller og egenskaber.

3. STRATEGI

Strategier er måder at hjælpe hjernen til at indarbejde nye mønstre hurtigt og effektivt. Jeg arbejder med mentale strategier, som integrerer dine nye reaktioner og adfærdsmønstre på en intuitiv måde, der ikke handler så meget om intellektuel tankevirksomhed.

I min verden er analytisk samtaleterapi ikke en specielt effektiv strategi. I hvert fald kan den ikke stå alene, da dette ofte fører til langvarige terapeutiske forløb med kun marginale fremskridt.

Under de fleste sessioner hos mig arbejder vi med mentale øvelser, som letter det terapeutiske arbejde mærkbart. Det har også den fordel, at du kan bruge øvelserne mellem sessionerne og derved opnå hurtige resultater.

4. INTENTION

Det er afgørende at din intention med behandlingen hele tiden er skarp og holdes opdateret. En videnskabeligt veldokumenteret måde at gøre dette på at ved at arbejde med dit “optimale jeg” i behandlingen.

Derfor starter vi hver session med at cleare hjernen og stille målet klart op. Det hjælper din hjerne til at fokusere og blive modtagelig for positive løsninger under behandlingen.

Intentionen er også en måde at skabe et holdepunkt for dit hjemmearbejde mellem sessionerne. Dette enkle arbejde giver dig stor følelsesmæssig styrke, der sparer dig for mange “analytiske” terapitimer, som jeg ikke er stor fan af.

Hvad med hypnose?

Hypnose er en ekstra mulighed hos mig. Jeg er uddannet hypnotisør fra USA og har licens til at undervise i hypnose, så jeg har uddannet mange danske hypnoterapeuter gennem årene.

Hypnose er en måde at skabe tættere kontakt med underbevidstheden på.

Nogle gange anbefaler jeg en egentlig hypnosesession (til en anden pris), men i det “normale” terapeutiske arbejde inddrager jeg en form for ganske let “hypnose” under samtalen, som udvider din erkendelse om gamle mønstre og åbner dit sind for nye mønstre.

Hypnose er ganske frivillig, men “samtalehypnose” forekommer ofte i mine behandlinger og skaber større og dybere effekt af vores møder.

Samtalehypnose

Problemet med mange retninger inden for terapi og coaching er, at de udelukkende arbejder med dit bevidste sind. Behandleren arbejder altså med den del af hjernen, som allerede er overbevist om at du skal forandre dig. Men den del af hjernen, som skaber din automatiske (ubevidste) adfærd, ligger simpelthen og sover imens!

Mentologi inkluderer denne automatiske del af hjernen i behandlingen. Dette skaber dybere forandringer i hjernen og giver dig lettere adgang til at gøre det “rigtige” fremover.

Læs mere