KOGNITIV TERAPI

Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk metode til at bevidstgøre dine tanker omkring dit følelsesmæssige problem. Du opnår større selvindsigt og ser nye muligheder for at reagere over for situationen eller andre mennesker. Kognitiv terapi skaber dermed en selvindsigt, som du kan bruge til at komme videre i dit liv.

Når jeg arbejder terapeutisk med en klient, bruger jeg ofte den kognitive model som et led i terapien. Du har altid mulighed for at se din situation på en ny måde, som skaber mere energi og positiv tænkning i dig. Min opgave er at hjælpe dig til at opnå personlig indsigt, så du bliver i stand til at komme videre i dit liv på egen hånd.

Modellen for kognitiv terapi tager udgangspunkt i:

  • Dine tanker
  • Dine følelser
  • Dine kropslige fornemmelse
  • Din adfærd

Disse elementer danner den overordnede ramme for bevidstgørelsen af din måde at opfatte og reagere på en situation. Bevidstgørelsen giver dig friere tøjler, så du ser nye muligheder for at tale og handle bedre og stærkere.

Den kognitive terapi blev udviklet i midten af 1900-tallet. Dengang udgjorde den en psykoterapeutisk metode til behandling af primært angst og depression. Metoden er vokset med tiden, men jeg finder det nyttigt at inddrage mange andre metoder i et moderne terapeutisk forløb, så du kommer hurtigere videre og bliver en mere hel person.

Læs mere

Kontakt mig for styrkelse af dit selvværd. Konsultation centralt i Roskilde: